فرم درخواست استخدام

.از اينكه براي پر كردن اين پرسشنامه زمان ميگذاريد از شما ممنونيم
.ما در مجموعه فلور شاپ به دنبال افرادي خلاق و علاقه مند هستيم
لطفا در نظر داشته باشيد به دليل حجم زياد پرسش نامه هاي پرشده ناچاريم فقط با افراد داراي شرايط براي مراحل بعد، در تماس باشيم
.از همراهي و همكاري شما سپاسگزاريم